Domů Aktuality Realizace montované skladové haly krok po kroku

Realizace montované skladové haly krok po kroku

311
0

Od začátku 21. století v České republice výrazně vrostla poptávka po montovaných skladovacích halách. Poptávka stále pokračuje a důvodů je několik. Hlavním aspektem je, že naše republika je křižovatkou ve středu Evropy a máme stále index zastavěnosti skladových hal nižší, než je zvykem v západní Evropě. Dalším aspektem, proč investoři chtějí stavět montované skladové haly, je jednoduchost konstrukčního řešení a rychlosti výstavby. Pak jsou ideální řešením pro toho investora, který hledá rychlé vyřešení svého problému s nedostatečnou skladovou kapacitou za pokud možno co nejnižší cenu.

Každý investor očekává:

 • kvalitní provedení stavby,
 • s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi,
 • dlouhou životností a
 • odpovídající požární odolností.

To vše mu nabízí montovaná skladová hala. Přitom nepotřebuje téměř žádnou údržbu.

Pokud se investor rozhodne stavět montovanou skladovou halu, měl by vědět, jak následují jednotlivé kroky výstavby a co je potřeba k úspěšnému dotažení projektu od jeho návrhu až po předání samotné stavby.

Můžeme členit na etapy:

Záměr > Studie proveditelnosti > Projekt pro stavební povolení > Výstavba a předání haly

 1. Záměr

Každý projekt každé montované skladové haly začíná záměrem investora. Investor musí vědět základní principy stavby:

 • Účel stavby – nejdůležitější aspekt
 • Umístění stavby – pozemek
 • Rozměry stavby a rámcové členění vnitřní dispozice (administrativní část, velikost skladů, rozmístění výrobních prostor dle zamýšleného využití apod.)
 1. Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je základem pro rozhodnutí, zda do výstavby montované skladové haly jít, či se musí upravit zadávané parametry vůči finančním či prostorovým možnostem každého investora, či naopak je nutné velikost zvětšit, aby se do montované haly vešlo všechno zamýšlené vybavení včetně zázemí pro zaměstnance.

Studie se skládá:

 • Nejprve ze stanovení ceny na základě prvotní poptávky
 • Upřesnění zadání na základě osobní schůzky
 • Zakreslení jednoduchých výkresů
 • Finální cena dle výkresů
 1. Projekt pro stavební povolení a vyřízení povolení

Pokud máme stanovenou přibližnou cenu díla, můžeme se pustit do projektování samotné stavby. Rozsah dokumentace pro stavební povolení definuje vyhláška č. 499/2006 Sb. v příloze 1, případně vyhláška č. 146/2008 o dokumentaci dopravních staveb. Dokumentaci zpracovává fyzická osoba oprávněná podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektové činnosti ve výstavbě – projektant. Projekt je často velmi zdlouhavý proces například u výrobních hal. U montovaných skladových hal nebývá projekt složitý a spíš trvá samotné vyřizovaní stavebního povolení skladové haly, než samotná tvorba projektu haly.

 1. Výstavba a předání haly

Zahájení prací po vydání stavebního povolení začíná většinou přípravou a zabezpečením samotné stavby – zřízení připojovacího bodu elektřiny nebo vody. Samotnou výstavbu lze realizovat dvěma způsoby:

Naše společnost PROMO HALY s.r.o. jako generální dodavatel – pak nám předáte sítě a pouze kontrolujete průběh stavby svým technickým dozorem, či můžete stavbu kontrolovat i sami, pokud máte technické znalosti.

Naše společnost PROMO HALY s.r.o. je pouze jeden z mnoha dodavatelů – zde je pro naši společnost důležité předání základů s vytýčenými geodetickými body, dále je důležitá úprava okolí spodní stavby, tak aby stavba probíhala bez problémů.

Výstavbu montované haly můžeme členit do etap:

 • Spodní stavba a přípojky – patky, pásy či piloty jsou realizovaný ihned po nachystání přípojek a skrývky ornice, následuje pak příprava podloží pod skladovou halou a samotné okolí haly, což jsou příjezdové a skladové prostory okolo haly.
 • Montáž ocelové či betonové konstrukce dle projektu – skladové haly se staví nejčastěji s klasickou rámovou konstrukcí (ocelovou či betonovou) bez středové podpěry, což zajišťuje jejich vysokou praktičnost. V případě požadavku na velký rozpon rámu haly a to nad 25m, lze tohoto docílit příhradovou konstrukcí rámu nebo středovou podpěrou. U betonových konstrukcí lze dosáhnout jiných rozměrů. Konstrukce skladových hal je přizpůsobena praktičnosti a skladovému hospodářství.
 • Montáž opláštění – zateplení haly může být buď ze sendvičových panelů s IPN nebo minerálním jádrem, nebo v kombinaci se skládaným střešním pláštěm s fólií.. IPN jádro zajišťuje dobré tepelně izolační vlastnosti haly, minerální jádro vyšší požární odolnost a lepší zvukovou izolaci. V případě volby haly nezateplené, je použit na opláštění trapézový plech a stěnová konstrukce doplněna o paždíky. Správnou volbou materiálu a typu opláštění haly, je taková to hala efektivně přizpůsobena svému účelu a lze v ní skladovat jak hořlavé, tak i nehořlavé materiály.
 • Montáž výplní otvorů a zámečnických prvků– po montáži opláštění se hala doplní o veškeré výplně a to vrata, okna, světlíky a další zámečnické prvky jako schodiště, vestavby, požární žebříky či rampy.
 • Montáž protipožárních opatření – u skladových hal se často bere velký ohled na požární odolnost materiálů a proto jsou v halách často různé zabezpečovací systémy jako EPS, či minimálně požární zabezpečení otvorů mezi dalšími objekty investora.
 • Dokončovací práce – po montáži hrubé stavby nastupují nejčastěji podlaháři a dle požadavku investora se zrealizuje podlaha nejčastěji drátko-betonová doplněná výjimečně epoxidovou stěrkou. Po podlaze následují profese jako elektro, či vodo-topo, slaboproud (kamerový systém) aj.
 • Poslední fází výstavby montované skladové haly jsou dokončovací práce na komunikacích či oplocení.

Po zdárném dokončení haly přijde na řadu předání díla a kolaudace, která umožní skladovou halu užívat. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na odborníky ze společnosti PROMO HALY s.r.o.

Předchozí článekPlzeň jako jedno z měst s nejrozsáhlejším pracovním trhem
Další článekKterý nábytek je neprávem opomíjen, přestože nám v domácnostech skvěle slouží?